top of page

Naam Registered Credit Professional

De heer Peter W.P.B van Aartsen

De heer Dimitri Adriaanse

De heer Franciscus J. Agterberg

De heer Hans B.A. van Alphen

De heer Enes Altintas

Mevrouw Grete van Amstel

De heer Omar Ayubi

Mevrouw Banaz Aziz

De heer Zakaria Bahaj

De heer Jeroen van Bakel

De heer Hans P. H. Bakker

De heer Jurgen P. Bakker

Mevrouw Carolina A.T. Bakker

Mevrouw Lies E.J. van Balen

De heer Sander Barlage

De heer Jermaine W.A. Bhugwandass

De heer Amrish D. Bissumbhar

De heer Bart P.B.B. Blaas

Mevrouw Karin de Bloois

De heer Daniël Boelen

De heer Hendrik S. Boelsma

De heer Nick Bousie

De heer Marcel N. Bolhuis 

Merouw Saskia A.H.M. van den Boogaard

Mevrouw Willemijntje Breedveld

De heer Stephan D. ten Brink

De heer Joris S.P. Broek

Mevrouw Alianne.C. de Bruijn

De heer Marcel G.J. Bruining

De heer Willem de Bruyn

De heer Martinus N. M. Buijs

Mevrouw Žaklina Bukvić

De heer Ömer Çelik

De heer Ed J.G. Coli

De heer Milan E. Croese

De heer Alan K.J. Deij

Mevrouw Astrid J. Donald

Mevrouw Sakina Ennahachi

De heer Peter O. Erné-Thoomes

De heer Nick H.W. Evers

Mevrouw Karianne B. Faas

De heer Roberto V. Flamingo

De heer Patrick A.J. Flooren

Mevrouw Edita Frank

Mevrouw Karin Franssen

Mevrouw Olga W. van Geffen

De heer Frank A.F. Gensen

De heer Thomas J.P.J.R. Goosen

De heer Christiaan de Graaf

De heer Timo P.K. Groenenberg

De heer Sebastiaan J.W.M. de Groot

Mevrouw Simone Groothuis-van Beek

De heer Danny Haarman

Mevrouw Mariet J.H. Heijnen

Mevrouw Tessa Heuff

De heer Ronald Hoeve

Mevrouw Joanna A. van Hoof

De heer Roger S. van den Hout

Mevrouw Esther B. P. Hulst

De heer Johannes Ibrahim

De heer Tim M.J. Jehee

De heer Steffen Jongepier

De heer Faissal Kadi Wahabi

De heer Glenn F.S. Kadirbaks

Mevrouw Kimberley Kanis

Mevrouw Christina H. Kanters

De heer Haiko Kaplan

Mevrouw Eveline Kereh

Mevrouw Marjan Kersbergen

De heer Essam Kharkhour

De heer Mudassar Y. Khawaja

Mevrouw Youly Kim

De heer Jan Willem Kistemaker

De heer Willem F. de Kleer

De heer Ernst H.P. de Klein

Mevrouw Leonie de Kleine - de Knegt

De heer Wladimir A.J. de Kok

De heer Ben de Koning

De heer Frank van Kouwen

De heer Peter J.M. Kramer

De heer Henry W.H. Krijt

Mevrouw Marianne J.M. Krul-Lelieveld

Mevrouw Fatma Küçük

Mevrouw Roxanne A.L. van der Laarse

De heer Marvin C.S. van La Parra

De heer Hassan Lasgaa

Mevrouw Maria Leenen-Nasole

Mevrouw Yvanca C.E. Loeff

De heer Willem Los

De heer Petrus J. Lunenburg

De heer Kevin J. Mac Donald

De heer Willem R. van Marion

De heer Patrick Martens

Mevrouw Claudia M. Meijer

Mevrouw Louisa C. Meijer

De heer Marcel C. Meijer

Mevrouw Jana J. Mende

De heer Jamy Moerman

De heer Ramon Moerman

De heer Michael V. Molendijk

Mevrouw Wendy Mortier

De heer Joannes W.M. Mutsaers

De heer Frank P.A. Musters

Mevrouw Dilorom Nagelhout-Khakimova

Mevrouw Marianne W. Nebbeling

De heer Kevin Oostveen

Mevrouw Carina J. Opdam-Huigsloot

De heer Jamal el Ouazghari

Mevrouw Wendy van Ouwerkerk

De heer Rudy H. A. M. van Pinxteren

De heer Maarten W.H. Platvoet

De heer Willem J. Pronk

Mevrouw Monica E.G. Renar

De heer Marc B. Riebroek

Mevrouw Elvira de Rijk

Mevrouw Carmen H.J.J.E Rings

De heer Mike M. Römer

Mevrouw Anita Rouchiche - Nandpersad

De heer Sander C. de Ruiter

De heer Johannes L.M. van de Sande

De heer Marcel C. van Santen

Mevrouw Anita Schothorst

De heer Petrus J.L. Smits

De heer Maurice L. Smolders

De heer Mark P.V. Snoeks

De heer Ruben L. Soekra

Mevrouw Ghislaine D. Spaans

De heer Laurens J. van der Spek

De heer Goran Stanojcic

De heer Rene L.C. Staallekker

De heer Arthur J.H. Stam

Mevrouw Adriana W.J.M. van Steen

De heer Thiemen R.C. Stegeman

Mevrouw Brenda Stolk

De heer Pieter Stolk

De heer Antonius P. Theuns

De heer Bart J. Tomassen

De heer Francois C.E. Unger

De heer Harry J.A. in 't Veen

Mevrouw Johanna Veldhoen

De heer Sergej J. Veltman

Mevrouw Annemieke Venhorst-Brugman

Mevrouw Eva Verheijen

De heer Eric Viskens

De heer Arjan B. Visser

Mevrouw Wanne Vos

De heer Folko de Vries

De heer Peter J.E.M. de Vries

Mevrouw Claudia D. de Waal-Toet

De heer Ramon B.M. van der Wal

De heer Robert van der Weert

De heer Rob de Weijer

De heer Richard F.P. Westenbrugge

Mevrouw Judith E. Westerweel-van Ulden

De heer Niels A.A. Westhoff

De heer Joseph P.A. Wetzels

De heer Julius M. Winkel

Mevrouw Leonie A. van de Wiel

Mevrouw Wendy Wisman

De heer Dennis de Wit

Mevrouw Anouschka N. Witmond-Schmidt

De heer Daan Wolterink

De heer Robert H.J. Zander

Mevrouw Daphne Zuidgeest

Mevrouw Leontine E.F. Zuijdendorp

Geregistreerd per

26 november 2010

24 augustus 2012

17 december 2008

11 december 2009

25 november 2014

25 november 2014

23 september 2011

23 september 2011

13 januari 2013

25 november 2014

18 december 2017

1 december 2008

8 mei 2009

18 januari 2013

11 december 2009

12 december 2008

24 augustus 2012

13 januari 2012

10 september 2015

26 januari 2017

4 juni 2010

26 september 2019

29 januari 2019

26 november 2010

18 december 2017

17 december 2008

1 december 2008

8 mei 2009

11 december 2009

17 december 2008

29 januari 2019

23 september 2011

11 december 2009

4 juni 2010

13 januari 2013

11 december 2009

26 oktober 2021

29 januari 2019

26 september 2019

27 januari 2014

26 september 2019

17 december 2008

13 januari 2012

18 december 2017

17 december 2008

25 november 2014

26 november 2010

24 augustus 2012

17 december 2008

11 december 2009

1 december 2008

14 september 2017

26 januari 2017

13 januari 2012

12 december 2008

24 augustus 2012

14 september 2017

13 januari 2013

26 oktober 2021

10 september 2015

1 december 2008

1 juli 2011

13 januari 2012

1 december 2008

11 december 2009

18 december 2017

12 december 2008

17 december 2008

18 december 2017

13 januari 2012

13 januari 2013

26 november 2010

10 september 2015

25 november 2014

17 december 2008

24 augustus 2012

13 januari 2012

10 september 2015

23 september 2011

23 september 2011

27 januari 2014

26 november 2010

18 december 2017

26 oktober 2021

25 november 2014

17 december 2008

1 juli 2011

27 januari 2014

14 september 2017

1 december 2008

12 december 2008

13 januari 2012

23 september 2011

27 januari 2014

11 december 2009

26 november 2010

9 mei 2017

26 november 2010

17 december 2008

26 november 2010

1 juli 2011

17 december 2008

13 januari 2012

4 juni 2010

12 december 2008

4 juni 2010

1 december 2008

17 december 2008

12 december 2008

29 januari 2019

17 december 2008

18 december 2017

26 september 2019

4 juni 2010

26 januari 2017

23 september 2011

13 januari 2013

24 augustus 2012

13 januari 2012

12 december 2008

4 juni 2010

10 september 2015

1 december 2008

17 december 2008

1 december 2008

1 december 2008

13 januari 2012

1 december 2008

17 december 2008

27 januari 2014

25 november 2014

12 december 2008

23 september 2011

11 december 2009

10 september 2015

17 december 2008

1 december 2008

14 september 2017

13 januari 2013

17 december 2008

17 december 2008

8 mei 2009

17 december 2008

1 juli 2011

29 januari 2019

10 september 2015

17 december 2008

27 januari 2014

25 november 2014

17 december 2008

12 december 2008

26 januari 2017

26 september 2019

1 december 2008

26 oktober 2021

23 september 2011

17 december 2008

27 januari 2014

26 september 2019

17 december 2008

1 december 2008

4 juni 2010

23 september 2011

26 januari 2017

13 januari 2013

Recent geregistreerd per 25 oktober 2022

De heer Shundrey F. Kleinmoedig

Mevrouw Cher V. Borms

Mevrouw Deborah G.M. Ririmasse

De heer Aboubakr Ouaddouh

De heer Dion Pos

De heer Mimoun Adahchour

De heer Wouter M.B. van Zijll Langhout

RCP: REGISTERED CREDIT PROFESSIONAL

Voor het publiek, de organisatie en opdrachtgever

Als u de titel Registered Credit Professional, kortweg RCP, achter de naam van een Credit Professional ziet staan dan weet u dat hij of zij voldoet aan de strikte, professionele vereisten die worden gesteld aan het lidmaatschap van de International Board of Credit Professionals, dé registratie-instantie op het terrein van Credit Management.

De IBCP komt voort uit de gezamenlijke inspanningen van experts op het gebied van Credit Management, Incasso en Strategisch Bedrijfsopleiden. Essentiële kenmerken voor het professionalisme van de IBCP:

  • Publiekelijk geaccepteerde normen die de competentie van individuele Credit Professionals valideren;

  • Een organisatie van professionals die toeziet op de IBCP registratie en normeringen.


Voor de Credit Professional

Registratie bij de IBCP geeft u het recht de officieel geregistreerde, erkende titel Registered Credit Professional, kortweg RCP, te voeren.

Het IBCP waarborg versterkt het imago van de Registered Credit Professional en stelt  u als Credit Professional in staat zich inhoudelijk én persoonlijk te onderscheiden in uw professionele omgeving.

Kortom, Registered Credit Professional: een officieel geregistreerd en erkend bewijs van uw kennis en kunde voor uzelf en uw professionele omgeving. Een waarborg dat u beschikt over de kwaliteit en het vermogen om vanuit de moderne theorie Credit Management succesvol in de praktijk te brengen.

bottom of page