International Board of Credit Professionals

Registered Credit Professional

 
 
Post-HBO Leergang Credit Professional
Credit Manager in één week

Verdiepingsmodule

 161 RCP-ers deelnemers

staan de afgelopen 12 jaar officieel geregistreerd als

Registered Credit Professional.